تور مشهد,تور ارزان مشهد,تور هوایی مشهد,تور زمینی مشهد

GTM TOURS

تور مشهد به حمام مهدی قلی بیک

TOURS

معرفی تور مشهد به حمام مهدی قلی بیک

حمام مهدی قلی بیک و موزه مردم شناسی
حمام مهدی قلی بیک و موزه مردم شناسی

حمام مهدی قلی بیک و موزه مردم شناسی


حمام شاه از معدود حمام‌ها و بناهای قدیمی مشهد است که از دست تخریب و نوسازی مسئولان جان سالم به در برده است و چندسالی است که با تغییر کاربری ...

میدان شهدا،حرم مطهر،ضلع غربی حرم مطهر